Tussenkomst inschrijvingsgeld individuele opleiding

Werknemers

Arbeiders die, op eigen initiatief, een opleiding volgen van min. 32 uur kunnen hiervoor een tussenkomst bekomen in de inschrijvingskost.


Voor wie?

Voor elke arbeider die:

 • Of in dienst is in een Oost-Vlaams bedrijf uit de sector (paritair comité 111/1&2) bij de start van de opleiding.
 • Of gedurende de opleiding drie maanden tewerkstelling binnen de sector kan aantonen.
  Let wel: interimperiode komt niet in aanmerking.

 

 

Welke opleiding?

 • De tussenkomst geldt enkel voor opleidingen die gegeven worden door een erkend opleidingsinstituut.
 • Elke opleiding (o.a. metaal-, taal & informaticaopleidingen) die vermeld wordt op de limitatieve lijst komt in aanmerking.
 • De opleiding dient minimaal 32 uren te duren.

 

 

Tussenkomst?

 • De tussenkomst bedraagt de helft van het inschrijvingsgeld.
 • Het inschrijvingsgeld moet minimum € 50 bedragen.
 • De tussenkomst bedraagt maximaal € 110.
 • Naast het inschrijvingsgeld komt ook het cursusmateriaal (syllabus en/of boek) in aanmerking voor de tussenkomst

 

 

Procedure?

 • Aanvraag moet gebeuren via het aanvraagformulier.
 • Enkel de individuele aanvrager of een erkende vakbond kan het formulier indienen.
 • De aanvraag wordt ingediend bij het secretariaat van TOFAM Oost-Vlaanderen, AA Tower, Technologiepark 122 - 9052 Gent/Zwijnaarde.
 • De tussenkomst wordt via overschrijving aan de aanvrager betaald.
 • TOFAM Oost-Vlaanderen kent de tussenkomst niet toe bij meer dan 20% ongewettigde afwezigheid.