Onderwijs

Boetiek Techniek

Een 2-jaarlijkse doe-beurs met en over techniek voor jongeren tot 15 jaar.

Meer

Metaal & Technologie, jouw toekomst

Naar aanleiding van de steeds dalende inschrijvingen in de technologierichtingen van het secundair technisch en beroepsonderwijs heeft TOFAM Oost-Vlaanderen beslist om een promotiecampagne op te starten.

Meer

VDAB-Opleidingen

TOFAM Oost-Vlaanderen wil de groeiende technologische kloof tussen het onderwijs en het bedrijfsleven helpen overbruggen. Dankzij de hernieuwing van de kredietlijn in samenwerking met de VDAB kunnen leerkrachten van de 3e graad TSO en BSO gratis metaalopleidingen volgen in de competentiecentra van de VDAB Oost-Vlaanderen.

Meer

Beroepenhuis

In het Beroepenhuis maken jongeren en hun begeleiders op een interactieve wijze kennis met de wereld van arbeid en beroep in het algemeen, en met praktisch uitvoerende beroepen in het bijzonder.

Meer

Beroepenfilms

Wil je meer weten over de sector, de deelsectoren en de activiteiten binnen de 'Metaal & Technologie'? De filmpjes van TOFAM tonen het diverse aanbod binnen de sector.

Meer