Loopbaanrekening

Werknemers

Neem je als arbeider je loopbaan in eigen handen? Volg je na de werkuren nog een opleiding? Als loopbaanfonds willen we je hierin én voor loopbaanacties graag maximaal aanmoedigen. Daarom hebben we vanaf 01/01/2021 het initiatief TIIO (Tussenkomst Inschrijvingsgeld Individuele Opleiding) herwerkt tot de Loopbaanrekening.


Voor wie?

Voor elke arbeider die:

  • Of in dienst is in een Oost-Vlaams bedrijf uit de sector (paritair comité 111/1&2) bij de start van een opleiding of loopbaanactie.
  • Of gedurende de opleiding drie maanden tewerkstelling binnen de sector kan aantonen.

​​​Let wel: interimperiode komt niet in aanmerking.

 

 

Welke opleiding?

2021 zal een overgangsjaar worden voor ontvangen aanvragen:

 

De Loopbaanrekening is in voege voor opleidings- en loopbaanacties die hun einddatum kennen vanaf 2021. Alle erkende opleidingen (zie limitatieve lijst) en loopbaanacties komen in aanmerking. 

Voorbeelden:

-Opleiding ging door van 15-9-2020 tem 20-03-2021

-Opleiding ging door van 20-02-2021 tem 15-06-2021

  • Alle erkende opleidingen (zie limitatieve lijst) en loopbaanacties
  • Jaarbudget van 325€

 

Opleidingen met einddatum in 2020 zullen nog volgens de oude TIIO-regeling worden verwerkt (limitatieve lijst, maximaal 110 euro tussenkomst)

Voorbeelden:

-Opleiding ging door van 15-9-2019 tem 20-03-2020

-Opleiding ging door van 15-9-2020 tem 15-12-2020

 

Vanaf 2022 vallen alle aanvragen sowieso onder de nieuwe regeling van de loopbaanrekening.

 

 

Tussenkomst?

De arbeider ontvangt per kalenderjaar een budget van 325€ te besteden voor opleidingen en loopbaanacties buiten arbeidstijd. De tussenkomst is van toepassing op de inschrijvingskost. (De kosten voor handboeken, materiaal, … komen eveneens in aanmerking.)

 

 

Procedure?

  • Aanvraag moet gebeuren via het aanvraagformulier.
  • Enkel de individuele aanvrager of een erkende vakbond kan het formulier indienen.
  • De aanvraag wordt ingediend bij het secretariaat van TOFAM Oost-Vlaanderen, tav Anja Noyelle, Technologiepark 122 - 9052 Zwijnaarde of anja.noyelle@tofam-ovl.be
  • De tussenkomst wordt via overschrijving aan de aanvrager betaald.
  • TOFAM Oost-Vlaanderen kent de tussenkomst niet toe bij meer dan 20% ongewettigde afwezigheid.